Transformability (Erasmus+)

279236364_5410519112314368_2156100363065977395_n

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis a derulat, în perioada 1 August 2019 – 31 Iulie 2022, proiectul “Învățare și conștientizare prin prisma sustenabilității”, co-finanțat prin programul Erasmus+.

Scopul urmărit a fost creșterea abilităților și competențelor echipei Ecopolis, precum și a dimensiunii internaționale a organizației, pentru a putea maximiza impactul campaniilor de implicare a cetățenilor în lupta contra schimbărilor climatice.

Printre obiectivele proiectului se numără și creșterea gradului de conștientizare în rândul participanților cu privire la alte culturi și țări europene, în vederea dezvoltării unui sentiment de cetățenie și identitate europeană și unei participări cetățenești active în abordarea problemelor legate de încălzirea globală și schimbările climatice;

În același timp, o atenție deosebită a fost acordată consolidării sinergiilor și tranzițiilor între educația formală, non-formală, formarea profesională, angajare și antreprenoriat, cu aplicare în domeniul schimbărilor climatice și dezvoltării durabile. 

În ultimele decenii, problemele de mediu au declanșat la nivel mondial, dar și la scară locală procese interconectate, care implică cercetare științifică, învățare formală și non-formală, angajare și antreprenoriat cu promovare de noi tehnologii și profesii și regândirea completă a obiceiurilor și paradigmelor de producție și consum.

Proiectul va contribui la multiplicarea impactului activităților, programelor și obiectivelor Ecopolis:

  • cele din domeniul achizițiilor și consumului verde, monitorizarea și analiza legislației, monitorizarea problemelor de mediu, abordarea participativă pentru dezvoltarea economiei verzi în România;
  •   cooperarea cu autoritățile publice și întreprinderile pentru dezvoltarea celui mai adecvat cadru legislativ pentru consumul durabil în ceea ce privește achizițiile publice de bunuri și servicii;
  • consolidarea platformei achizițiilor verzi, punerea laolaltă a afacerilor verzi și sustenabile în România și informarea privind modelele de consum raționale și ecologice;
  •     sprijinirea înființării micilor afaceri în domeniul economiei sociale în comunitățile rurale;
  • monitorizarea calității aerului și date deschise pentru cetățeni/dezvoltarea programelor pentru acces la apă potabilă pentru cetățeni.  

Programul de instruire realizat în cadrul proiectului “Transformative learning through the prism of sustainability” a constat într-o combinație de experiențe directe, cursuri și prelegeri susținute de experți și profesioniști din zona Marche – Ascoli-Piceno (Italia) din cadrul Asociației “Ten for Sustainability” 

Leave a comment