Termeni și condiții

Asociația Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis

Asociația Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis este înregistrată în Registrul Asociaților și Fundațiilor sub numarul 121/17.11.2009, având cod fiscal 26550610, cont bancar: RO 21 INGB 0000 9999 0484 1415, deschis la ING Bank, sucursala Buzești, cu sediul de corespondență în Str. Gheorghe Polizu nr. 1-7, reprezentată legal prin Costel Popa, având funcția de Președinte. 

Site-ul ecopolis.org.ro

Acest portal (https://www.ecopolis.org.ro/), numit în continuare „site” este administrat de Asociația Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis. Accesul la acest portal şi utilizarea lui şi a website-urilor conexe presupun acceptarea următorilor termeni şi condiţii. Termenii şi condiţiile următoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea site-ului supunându-se de drept prevederilor legislaţiei în vigoare.

Definiții

În cuprinsul prezentului document următorii termeni se traduc astfel: – site: portalul aparţinând şi fiind administrat de Asociația Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, care se află la adresa https://www.ecopolis.org.ro/, prin intermediul căruia utilizatorul are acces la informaţii privind activitatea Asociației Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis – conţinutul site-ului: orice material, orice informaţie, publicate pe site sub orice formă – text, fotografii, grafică, audio, video; – utilizator: persoana care accesează site-ul, în scopuri private sau profesionale şi care a acceptat termenii şi condiţiile de utilizare ale prezentului site; – utilizare abuzivă: utilizarea site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor şi legislaţiei în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii Asociației Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis. Asociația Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis îşi rezervă dreptul de a remedia în orice modalitate permisă de lege orice violare a acestor termeni şi condiţii, inclusiv violarea drepturilor Asociației Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis referitoare la sigla şi logo-ul organizaţiei şi a drepturilor de autor referitoare la conţinutul site-ului. Site-ul  https://www.ecopolis.org.ro/  este pus la dispoziţia utilizatorilor pentru a fi folosit numai în interes personal sau profesional şi în scop educaţional. Conţinutul site-ului https://www.ecopolis.org.ro/ este selectat după criteriile organizaţiei şi la libera alegere a acesteia.  Asociația Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul site-ului, inclusiv termenii şi condiţiile de utilizare ale acestuia. Folosirea în continuare a site-ului înseamnă acceptarea noilor termeni şi condiţii. Asociația Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis nu răspunde pentru consecinţele, inclusiv financiare, ce decurg din utilizarea site-ului, inclusiv folosirea necorespunzătoare, improprie sau frauduloasă a acestuia. Asociația Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis nu garantează şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice contaminare cu viruşi sau orice altă contaminare care are proprietăţi distructive. Asociația Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis nu garantează pentru nicio necontaminare în acest sens. Nicio transmisiune pe internet nu este 100% sigură, de aceea orice informaţie transmisă prin e-mail implică riscul utilizatorului. Termenii şi condiţiile referitoare la acest site sunt guvernate de legea română. Orice litigii decurgând din utilizarea site-ului sau în legătură cu acesta vor fi vor fi supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti din România.

Website-uri externe

Site-ul https://www.ecopolis.org.ro/ poate conţine link-uri către alte site-uri care nu sunt controlate de către Asociația Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis. Asociația Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis pune la dispoziţie aceste link-uri doar cu caracter informativ şi pentru a ajuta utilizatorul, iar includerea acestora nu presupune ca Asociația Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis să obţină vreo aprobare în acest sens din partea site-urilor respective. Asociația Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul acestor site-uri sau în legătură cu acestea.

Numele și logo-ul https://www.ecopolis.org.ro/

Numele şi logo-ul Asociației Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis sunt proprietatea exclusivă a Asociației Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis.

Drepturi de proprietate intelectuală

Conţinutul site-ului Asociației Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis este protejat de Legea 8/ 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Toate materialele integrate în acest site sunt proprietatea intelectuală a Asociației Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis. Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu menţionarea sursei (Asociația Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis). Utilizarea fotografiilor este permisă numai cu acordul scris prealabil al Asociației Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Te rog să parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

Folosirea Cookie-urilor

Vezi Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.

Donații

Prin intermediul site-ului Asociației Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis se pot face donaţii online.