START-UP Plus 2016 Antreprenori de succes în Regiunea Sud-Est

poster_start_up_plus (1)

Prin proiectul „START-UP PLUS 2016 – Antreprenori de succes în Regiunea Sud-Est” s-a urmărit acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru dezvoltarea mediului antreprenorial din regiunea de sud-est a României, prin înfiinţarea de 44 întreprinderi noi (start-up-uri) – întreprinderi cu profil non-agricol, cu scopul de a contribui la creşterea gradului de integrare profesională prin angajare a minimum 90 de persoane.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 -2020.

O componentă esențială a proiectului este reprezentată de cursurile de antreprenoriat. Astfel, pe lângă acordarea finanțărilor, noii antreprenori au fost îndrumați în cele mai bune practici de dezvoltare a mediului de afaceri, pentru obținerea succesului pentru afacerile lor.

Etapele de derulare a proiectului au fost:

  • Înscrierea și selecția participanților în proiect;
  • Participarea persoanelor selectate la programul de formare antreprenorială;
  • Înscrierea în concursul de planuri de afaceri și selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate;
  • Implementarea planurilor de afaceri; 
  • Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate. 

O campanie de informare la nivel regional a fost lansată în luna aprilie a anului 2018, iar în județele vizate: Tulcea, Constanța, Galați, Brăila, Buzău, Vrancea au avut loc întâlniri de informare cu participanții la program.

În total, pe parcursul proiectului 600 de persoane au fost informate cu privire la activitățile proiectului în decursul a 30 de sesiuni de informare: 5 sesiune/județ; 380 de persoane vor participa efectiv la interviurile de recrutare și 330 de persoane vor fi instruite și ajutate să-și facă un plan de afaceri.

Concursul de planuri de afaceri (denumit în continuare Concurs) este organizat în cadrul proiectului “START-UP PLUS 2016 – Antreprenori de succes în Regiunea Sud-Est”, POCU/82/3/7 – ID 106079, cofinanțat de Fondul Social European și de Bugetul de stat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

Finanțările acordate în cadrul Concursului de planuri de afaceri au reprezentat ajutoare de minimis alocate în cadrul Schemei de ajutor de minimis România Start Up Plus aprobată prin Ordinul MFE nr. 1838/2016. În proiect, furnizorul schemei de minimis este Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru POCU, iar administratorul schemei de minimis/antreprenoriat a fost consorțiul format din următoarele entități juridice: S.C. K Consulting Management and Coordination S.R.L, Asociația “Ai încredere” și Asociația “Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis”. 

Proiectul a condus la 315 planuri de afaceri elaborate în timpul cursurilor de formare antreprenorială, 44 de noi firme înființate și 90 de persoane angajate. 

Leave a comment