Solidar – Partener la succes!

245650788_615504369808606_8955576770979913170_n (1)

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, împreună cu Asociația Mâini Întinse și Asociația Ai Încredere au derulat în perioada iulie 2019 – iunie 2022 proiectul “SOLIDAR-Parteneri la succes!” 

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de înființarea a 13 întreprinderi sociale și consolidarea capacității acestora de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, pentru facilitarea accesului la ocuparea forței de muncă pentru 53 persoane, pe parcursul a 32 luni și promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială din Regiunile de Centru și Sud-Est a României, în județele Brașov, Constanța și Tulcea. 

Înființarea și dezvoltarea celor 13 de întreprinderi sociale s-a realizat în urma organizării unui concurs de planuri de afaceri în cadrul căruia au fost selectate 13 de planuri de afaceri care s-au bucurat de finanțare prin intermediul Schemei de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020 – POCU/449/4/16/128086), Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o maniera auto-sustenabilă”. 

“SOLIDAR – Parteneri la succes!” a vizat nu doar acordarea de finanțare a unor planuri de afaceri selectate în urma unui concurs, ci și participarea la programul gratuit de formare antreprenorială în economie socială – cursuri acreditate ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări). Astfel, acest program a condus la consolidarea și dezvoltarea abilităților, cunoștințelor, creșterea capacității de ocupare și de dezvoltare a unei activități independente în vederea promovării unor activități și servicii generatoare de venit care să asigure integrarea/ reintegrarea activă și participativă a acestora pe piața muncii, în structurile de economie socială. 

Printre rezultatele proiectului se numără acordarea în județul Brașov a 3 finanțări pentru afaceri sociale ce vor integra pe piața muncii 12 persoane. Finanțările nerambursabile sunt în valoare de până la 100.000 euro pentru fiecare întreprindere nou înființată. 

Leave a comment