Politici Publice pentru Dezvoltare Durabilă

44597600_2173857742647204_416616792694194176_n (1)

Proiectul Politici Publice pentru Dezvoltare Durabilă a presupus o abordare inovativă pentru dezvoltarea capacității a minimum 40 de organizații non-guvernamentale și 10 parteneri sociali prin instruirea a 120 de persoane din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali în domeniul evaluării și realizării de propuneri de politici publice alternative la politicile promovate de guvern în domeniul mediului și al dezvoltării durabile prin avansarea unui complex de activități care au început cu o activitate de instruire si care  au continuat cu un ciclu de activități în care toate cunoștințele dobândite în cadrul instruirii au fost exersate în practică.

Proiectul s-a desfășurat între 08.06.2018 și 08.10.2019 și a fost finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), finanțarea proiectului (în lei) a fost de 502.139,31 lei. 

Printre obiectivele proiectului s-au numărat: dezvoltarea unui mecanism de consolidare a dialogului social și civic în domeniul mediului și a dezvoltării durabile și pilotarea lui, precum și dezvoltarea responsabilității civice, de implicare a 6 comunități locale în viața publică și de participare la procesele decizionale, de promovare a egalității de șanse și nediscriminării, precum și a dezvoltării durabile.

Unul dintre rezultatele proiectului a fost depunerea a șase propuneri de politici publice de mediu la Ministerul Mediului. Alte rezultate foarte importante constau în: Ghidul de dezvoltare a instrumentelor de monitorizare și evaluare pe arii tematice în problematica de mediu și 6 instrumente de monitorizare și evaluare a evoluției politicilor publice din cele 6 domenii de interes. 

Toate rezultatele obținute în proiect au putut fi folosite de către Coaliția pentru Mediu (din care și Ecopolis este parte) în activități de implicare în procesul de realizare și/sau influențare de politici publice, crescând capacitatea organizației de a deveni un partener pentru instituțiile publice.

Site-ul proiectului, unde se regăsesc și politicile de mediu elaborate este: https://monitorizarepoliticimediu.ro 

Leave a comment