TransFormAbility

ECOPOLIS_logo_col

Asociația Ecopolis derulează în perioada 1 August 2019 – 31 Iulie 2022 proiectul “Transformative learning through the prism of sustainability / Învățare și conștientizare prin prisma sustenabilității”, co-finanțat prin programul Erasmus+.

Scopul proiectului este de a crește abilitățile și competențele echipei Ecopolis în domeniul educației, prin îmbunătățirea implicării ca cetățeni activi în societate raportat la realitatea schimbărilor climatice.

În cadrul proceselor de învățare prevăzute în proiect vor fi atinse teme precum: noile descoperiri științifice, amenințările și oportunitățile pentru societate la scară globală și locală a schimbărilor climatice, convenții internaționale, protocoale, paneluri și acțiuni locale, modurile în care problemele de mediu afectează viața comunităților și a indivizilor.

Obiectivele proceselor de învățare sunt:

– dezvoltarea profesională în vederea inovării și îmbunătățirii calității formării: utilizarea metodologiilor inovatoare dezvoltare și implementare, ca o consecință a eforturilor globale de abordare a problemelor legate de schimbările climatice, precum și a sustenabilității la nivel global;

– creșterea gradului de conștientizare de către participanți a altor culturi și țări,  pentru a participa activ în societate și a dezvolta un sentiment de cetățenie și identitate europeană: Europa a fost și este în prim-plan în abordarea problemelor legate de încălzirea globală și schimbările climatice;

– creșterea dimensiunii internaționale a Ecopolis, cunoscând problemele legate de schimbările climatice;

– consolidarea sinergiilor și tranzițiilor între educația formală, non-formală, formarea profesională, angajare și antreprenoriat: în această perspectivă, schimbările climatice și dezvoltarea durabilă sunt un domeniu foarte relevant, deoarece în ultimele decenii au declanșat la nivel mondial dar și la scară locală procese interconectate, care implică cercetare științifică, învățare formală și non-formală, angajare și antreprenoriat cu promovare de noi tehnologii și profesii și regândirea completă a obiceiurilor și paradigmelor de producție și consum.

În acest sens Ecopolis va derula un parteneriat cu Asociația Ten For Sustainability, din Italia, pentru realizarea obiectivelor propuse si va participa la programul realizat de aceasta.

Proiectul va contribui la multiplicarea impactului activităților, programelor și obiectivelor Ecopolis:

–    cele din domeniul achizițiilor și consumului verde, monitorizarea și analiza legislației, monitorizarea problemelor de mediu, abordarea participativă pentru dezvoltarea economiei verzi în România;

–    cooperarea cu autoritățile publice și întreprinderile pentru dezvoltarea celui mai adecvat cadru legislativ pentru consumul durabil în ceea ce privește achizițiile publice de bunuri și servicii

–    consolidarea platformei achizițiilor verzi, punerea laolaltă a afacerilor verzi și sustenabile în România și informarea privind modelele de consum raționale și ecologice;

–    sprijinirea înființării micilor afaceri în domeniul economiei sociale în comunitățile rurale;

–    monitorizarea calitații aerului și date deschise pentru cetățeni/ dezvoltarea programelor pentru acces la apă potabilă pentru cetățeni

Contact: echipa@ecopolis.org.ro

Leave a comment