Învățarea trans-formativă prin prisma sustenabilității

ECOPOLIS_logo_col

Sustenabilitatea devine un concept central în jurul căruia începe să fie organizată învățarea. Devine o normă morală pentru a ne ghida alegerile din viața de zi cu zi, dar și un principiu în jurul căruia se organizează educația.

Experiența emoțională concretă reprezintă aspectul pe care îl considerăm central pentru ca învățarea să capete o formă personală, trans-formativă.

Proiectul desfășurat de Asociația Ecopolis urmărește să introducă aceste dimensiuni în toate activitățile de educație pe care le desfășoară, ca parte a unui efort de modificare a comportamentelor, atât al politicienilor și funcționarilor publici, cât și al tuturor cetățenilor afectați de calitatea aerului, gestionarea deșeurilor, schimbările climatice și comunități afectate de poluare.

Proiectul susține creșterea impactului activităților și programelor Ecopolis:

–    din domeniul achizițiilor și consumului verde, monitorizarea și analiza legislației, monitorizarea problemelor de mediu, abordarea participativă pentru dezvoltarea economiei verzi în România;

–    cooperarea cu autoritățile publice și întreprinderile pentru dezvoltarea celui mai adecvat cadru legislativ pentru consumul durabil în ceea ce privește achizițiile publice de bunuri și servicii

–   consolidarea platformei achizițiilor verzi, punerea laolaltă a afacerilor verzi și sustenabile în România și informarea privind modelele de consum raționale și ecologice;

–    sprijinirea înființării micilor afaceri în domeniul economiei sociale în comunitățile rurale;

–    monitorizarea calității aerului și date deschise pentru cetățeni/ dezvoltarea programelor pentru acces la apă potabilă pentru cetățeni

Programul de instruire realizat în cadrul proiectului “Transformative learning through the prism of sustainability” a constat într-o combinație de experiențe directe, cursuri și prelegeri susținute de experți și profesioniști din zona Marche – Ascoli-Piceno (Italia) din cadrul Asociației “Ten for Sustainability” și a cuprins următoarele dimensiuni:

–    incluziv – deliberativ – participativ: elemente esențiale și metode pentru învățarea transformativă prin prisma (narativă) a schimbărilor climatice și a durabilității;

–    istoria unui efort global de reducere/stabilizare, prevenire, atenuare și adaptare la schimbările climatice;

–    sustenabilitatea ca model de dezvoltare;

–    elemente esențiale ale învățării experiențiale prin narațiunea schimbărilor climatice și a durabilității.

–    grupuri de învățare: experiența de învățare transformatoare prin prisma schimbărilor climatice și a durabilității; participarea activă și ateliere creative și în aer liber: „să descoperim și să experimentăm sustenabilitatea”.

În ceea ce privește cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite în legătură cu realitatea actuală a schimbărilor climatice, au fost abordate:

–    stadiul tehnicii în ceea ce privește descoperirile științifice, amenințările și oportunitățile pentru societate la scară globală și locală; modul în care este legată de dimensiunea de mediu și economică atât a comunităților, cât și a indivizilor;

–   dezvoltarea profesională pentru a inova și a îmbunătăți calitatea formării: utilizarea metodologiilor inovatoare dezvoltate ca o consecință a eforturilor globale de abordare a schimbărilor climatice și a durabilității la nivel global;

–   creșterea gradului de conștientizare și înțelegere a altor culturi și țări, oportunitatea de a construi rețele internaționale, de a participa activ în societate și de a dezvolta un sentiment de cetățenie și identitate europeană: Europa a fost și este în prim-plan în abordarea problemelor legate de încălzirea globală și climă;

–   sinergii și tranziții consolidate între educația formală, non-formală, formarea profesională, angajare și antreprenoriat: în această perspectivă a dezvoltării durabile;

Activitățile fac parte din proiectul “Transformative learning through the prism of sustainability / Învățare și conștientizare prin prisma sustenabilității”, co-finanțat prin programul Erasmus+, Asociația Ecopolis derulează în perioada 1 August 2019 – 31 Iulie 2022

Pentru mai multe detalii vizitați site-ul: www.ecopolis.org.ro , https://www.tenforsustainability.eu

Contact: echipa@ecopolis.org.ro

Leave a comment