5% in 5 ani. Achiziții verzi pentru o economie verde

Comportamentul economic și de consum al oamenilor este determinant pentru protejarea naturii. În acest sens, produsele și serviciile verzi reprezintă un factor cheie în ameliorarea stării mediului înconjurător și al sănătății oamenilor. Comisia Europeană recunoaște rolul esențial al achizițiilor publice ca motor pentru a susține achizțiile de produse și servicii verzi, în sensul în care statele își pot asuma criteriile pentru achiziții verzi în vederea stimulării pieței produselor verzi și în vedere atingerii țintelor de protecția mediului stabilite în Strategia 2020. În acest sens, Comisia Europeană a elaborat Planul de Acţiune privind Consumul şi Producţia Durabile şi Politica Industrială Durabilă (COM (2008) 397). Din păcate, România nu a elaborat actele normative necesare pentru a se conforma planului de acțiune elaborat de Comisia Europeană pentru achizițiile publice verzi și se situeaza pe un loc codaș la acest capitol (http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm). În același timp, producătorii de produse verzi reclamă numeroase piedici administrative și legislative pentru a-și desfășura activitatea, precum și lipsa de consultare. Dacă normele europene ar fi adoptate și în România la un nivel minimal de 5% din achizițiile publice care să respecte criteriile achizițiilor verzi, am avea o piață de minim 1 miliard de euro pentru produsele și serviciile verzi. Acest fapt va avea un impact semnificativ la reducerea emisiilor cu efect de seră și la protejarea solului. 
 
Scopul proiectului îl reprezintă extinderea și promovarea pieței produselor verzi în România prin determinarea instituțiilor și autorităților publice din România să adopte standardele achizițiilor verzi din UE.

În acest sens, partenerii proiectului și-au propus:

- Introducerea în Parlament a unui proiect de lege care să impună ca minim 5% din toate achizițiile publice din România să respecte standardele achizițiilor verzi.

- Determinarea a minim 10 instituții publice de la nivel central și local (ex. Palamentul, Ministerul Mediului sau primărie, agenție regională etc.) din România să adopte benevol standardele achizițiilor verzi.

- Creșterea capacității de advocacy pentru parteneri (3) și cel puțin 7 organizații non-guvernamentale de la nivel local (câte una pentru fiecare regiune de dezvoltare) prin implicarea în campania de promovare a legii și a standardelor achizițiilor verzi în instituțiile publice. Pentru realizarea acestor obiective vom organiza un grup de lucru in cadrul Coalitiei pentru Mediu din Romania in care, pe langa ONG-urile interesate, vor mai fi invitati sa faca parte experti, reprezentanti ai ANRMAP si Ministerului Mediului, precum si parlamentari din fiecare grup parlamentar care va dezvolta o propunere de proiect de lege pentru achizitiile publice verzi. Această propunere va fi apoi discutată în 8 dezbateri publice la care vor participa atat reprezentanții producătorilor și ong-urilor, cât și cei cărora li se vor aplica prevederile noului proiect de lege, autoritățile și instituțiile publice, locale și centrale (cel puțin 160 de reprezentanți). În același timp, vom realiza o campanie de informare și educare, astfel încât atât reprezentanții parlamentului, cei 327 de Deputați, cât și cei ai instituțiilor publice să fie mai bine informați cu privire la efectele introducerii criteriilor pentru achzițiile publice verzi și alinierea la trendul european în acest domeniu. Ca model de bună practică, înainte de adoptarea de către Parlament a proiectului de lege, vom determina 10 instituții publice centrale și locale să adopte benevol criteriile pentru achiziții verzi, semnând public un „Pact pentru achiziții verzi”. În cele din urma, cel puțin 20 de parlamentari vor semna proiectul de lege și-l vor introduce în Parlament pentru a fi votat.

Parteneri: Terra Mileniul III, Salvați Dunărea și Delta

Buget: 60.530 CHF

Durata proiectului: 12 luni


Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.