3.8.2015

Măsură ecologică de transparență. De ce companiile petroliere din România trebuie să arate originea combustibililor?

2CELSIUS NETWORK solicită companiilor petroliere din România să urmeze exemplul celor din Suedia și să arate tot ceea ce rafinează pentru a cunoaște originea și trasabilitatea combustibililor, așa cum se întâmplă în cazul produselor alimentare.
Furnizorii de benzină şi motorină vor fi obligaţi să raporteze agenţiei competente a statului originea materiilor prime pe care le folosesc în fabricarea combustibilului. Informaţiile colectate şi raportate de furnizorii către statele membre cu privire la originea carburanţilor sunt confidenţiale, însă acest lucru nu împiedică publicarea de către Comisia Europeană a unor informaţii generale sau de sinteză, care nu conţin informaţii privind întreprinderile individuale.

Cerinţele de mai sus, sub obligaţia transpunerii până în 2017, se găsesc în DIRECTIVA (UE) 2015/652 A CONSILIULUI din 20 aprilie 2015 de stabilire a metodelor de calcul şi a cerinţelor de raportare în temeiul Directivei 98/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea benzinei şi a motorinei.

Începând cu 2014, ţiţeiul canadian, obţinut din şisturi bituminoase cu cele mai ridicate emisii de gaze cu efect de seră, este descărcat în portul european Cartagena din Spania. Acesta, ţiţeiul din şisturi bituminoase, are intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă de 134 gCO2eq/MJ*, mai mult decât petrolul convenţional – 93 gCO2eq/MJ.

Aceasta înseamnă că rafinăriile europene fac eforturi mici de reducere a emisiilor, deşi UE e lider în decarbonizarea economiei şi în impunerea de ţinte ecologice nobile.

*Metodele de calcul pentru emisiile de echivalent dioxid de carbon (exprimate în grame) pe un megaJoule de energie produsă sunt expuse în Anexa I a Directivei.

Aici găsiți link-ul către filmul celor de la 2CELSIUS NETWORK despre cerințele de transparență privind combustibilii: http://www.youtube.com/watch?v=7O37nmFqswg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *